IX. Med. Et Jur. Felértékelődött Felelősség Konferencia

IX. Med. Et Jur. Felértékelődött Felelősség Konferencia

Folytatva a 2016. novemberében megkezdett beszélgetést a sérelemdíjról és a műhibaperekről, az ötoldalú párbeszéd (ÁEEK, alperes, felperes, bíró és szakértő) három területét vettük górcső alá. Májusi konferenciánkon először az ügyvédi oldal (alperes és felperes), majd pedig a bírói oldal nézeteit ismerhettük meg. A rendezvény zárásaként szokás szerint a különböző nézőpontokat egymással szembe állítottuk egy kerekasztal vita keretében.

 

IDŐPONT: 2017. május 18., 9.30 – 17.10

 

HELYSZÍN: Symbol Budapest – 1036 Budapest, Bécsi út 56.

 

PROGRAM:

 

9.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 – 10.30 Megnyitók Dr. Kriveczky György ügyvéd, ÁEEK főigazgató jogi tanácsadója, Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Dr. med. et jur. Szabados György igazságügyi orvosszakértő, igazgató, Budapesti Orvosszakértői Intézet
Dr. med. et jur. Szabó András, tulajdonos, Quercus Consulting Group
10.30 – 12.30 Előadások – Ügyvéd szekció Dr. Szűcs Péter ügyvéd- Beteg közrehatásának értékelése “műhiba” perekben
Dr. Kiss Miklós ügyvéd – Bizonyítási teher problémája az alperesi oldalon
12.30 – 13.30 Svédasztalos ebéd
13.30 – 15.30 Előadások – Bírói szekció Dr. Farkas Antónia bíró Fővárosi Törvényszék – Gyógyulási esély elvesztése
Dr. Sághy Mária bíró Fővárosi Ítélőtábla – A megfelelő tájékoztatáshoz való jog megsértése
Dr. Pribula László bíró Debreceni Ítélőtábla – Ok-okozatosság elemzése a kártérítési perekben
16.00 – 17.00 Kerekasztal vita  A kerekasztal vita résztvevői az előadók
17.00 – 17.10 Zárszó

 

Dr. Szűcs Péter – DR. SZŰCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA
2004. szeptember 1-jével került megalakításra a Szűcs Péter Ügyvédi Iroda, miután az alapító tulajdonos (Dr. Szűcs Péter) a 384. sz. Ügyvédi Irodából kivált. A kiválásra tekintettel jelentős ügymennyiség került át az újonnan alakított Ügyvédi Irodába, amely lehetőséget biztosított arra, hogy az újonnan alakított Ügyvédi Iroda az orvosi műhibákkal kapcsolatos, valamint a baleseti személyi sérüléses kártérítési ügyek terén továbbra is specializáltan ténykedjen. Ennek megfelelően az iroda egyedüli és kizárólagos profilja azóta is és a jelenben is a fentiekben megjelölt két ügycsoport. Statisztikai szempontból az ügyviteli megoszlás körülbelül 80-20% szerint oszlik meg, a műhibás kártérítési ügyek javára.

 

Dr. Kiss Miklós – DR. KISS MIKLÓS ÜGYVÉDI IRODA
Generációkon átívelő tevékenység családunkban az ügyvédi hivatás. Családunk első ügyvédi irodáját dr. Kiss István alapította, aki 1888-ban született és ügyvédi tevékenységét Püspökladányban folytatta. Szintén 1888-ban született anyai nagyapám, dr. Fényes Jenő, aki Debrecenben praktizált neves büntető jogászként. Édesapám, dr. Kiss István 1923-ban született és 1949-től élete végéig Debrecenben dolgozott ügyvédként. Több éven keresztül a Debreceni Ügyvédi Kamara Titkára és az Országos Ügyvédi Tanács Elnökségének tagja volt. Fiai, én dr. Kiss Miklós és bátyám, dr. Kiss István, valamint az Ő gyermekei visszük tovább a családi hagyományt. Gyermekeim dr. Kiss Zsuzsanna banki, osztályvezető jogtanácsosként dolgozik, míg Kiss Zsófia közgazdász, tanácsadóként egészségügyi közgazdaságtannal foglalkozik.
Kezdetben az ügyvédi iroda tevékenységi körébe az ún. hagyományos, vegyes ügyvédi praxis tartozott, amely elsősorban szerződések készítését, öröklési, családjogi ügyek intézését, illetőleg szövetkezetek tartós jogi képviseletét jelentette. Ugyancsak a kezdeti időszakot jellemezte kiterjedt büntető praxis létezése is. A rendszerváltás időszakában az ügyvédi iroda megbízási szerkezete lényeges változáson ment keresztül. Ennek során jelentős számú gazdasági társaság adott megbízást tartós jogi képviselet ellátására, bár emellett megmaradt az iroda hagyományos ügyfélköre is. Ez a megnövekedett feladatkör tette szükségessé az iroda létszámának folyamatos fejlesztését, mind az adminisztrációs állomány, mind az ügyvédjelöltek, illetőleg az együttműködő partnerek tekintetében. Az ügyvédi iroda jelenleg az irodavezető ügyvéd irányítása alatt működik. Ügyvédjelöltek segítik évek óta az ügyek folyamatos ellátását. Az iroda függetlenített irodavezetője az adminisztrációs ügyek teljes vertikumát kezeli, általa irányított apparátus igénybevétele mellett.
A konkrét referenciák felsorolását a Magyar Ügyvédi Kamara 8/1999 (III.22) szabályzata az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének 2/2001 (IX.3) sz. állásfoglalása tiltja. Ennek megfelelően a konkrét megbízási állomány szerkezetére vonatkozóan információ adása nem lehetséges. Szeretnénk kiemelni, hogy ügyvédi irodánk nagy megtisztelésnek tekintette, hogy részt vehetett a Debreceni Egyetem 2000. január 1-i időponttal kialakított új szerkezetének létrehozásában, amellyel összefüggésben a Debreceni Egyetem vezetése elismerését is kifejezte oklevél megküldésével.
Ugyancsak irodánk jelentős sikerének könyveljük el, hogy lassan tizenöt év óta folyamatosan létező, tartós megbízás alapján látjuk el a Debreceni Egyetem orvosi műhibaperekkel kapcsolatos jogi képviseletét, és szeretnénk kiemelni, hogy ezen tevékenységgel összefüggésben kapott irodánk évekkel ezelőtt megbízást a debreceni egészségügyi szolgáltatás másik nagy egységétől, a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézettől hasonló tevékenység ellátására.
Generációkon átívelve szolgálni az ügyfelek érdekeit, ez a cél és a mindennapok gyakorlata a Dr. Kiss Miklós Ügyvédi Irodában.

 

Dr. Farkas Antónia, bíró – Fővárosi Törvényszék
Dr. Farkas Antónia az egyetem elvégzése után 1989. március 1-től lett fogalmazó a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, majd első gyermeke születése után 1993. szeptember 1-én nevezték ki bírónak szintén a Pesti Központi Kerületi Bíróságra, a Vagyonjogi Csoportba. Azóta folyamatosan foglalkozik úgynevezett orvosi műhibás ügyekkel, mindig is érdekelte ez a terület. 2009. május 1-től a Fővárosi Törvényszékre került és azóta is ott dolgozik elsőfokú bíróként.

 

Dr. Sághy Mária, bíró – Fővárosi Ítélőtábla
Dr. Sághy Mária 14 éves korától bírónak készült. 1986. augusztus 1-je óta bíróként dolgozott a PKKB-n, ahol később csoportvezető-helyettesi beosztást kapott. 2000-től a Legfelsőbb Bíróságra került, itt 2001. április 1-jétől előadó bíróként dolgozott. 2003. május 1-jétől a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumában tanácselnök. Bírói gyakorlata első évétől kezdődően folyamatosan tárgyal orvosi kártérítési ügyeket.

 

 

Dr. Pribula László, bíró – Debreceni Ítélőtábla
Dr. Pribula László a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett „summa cum laude” minősítéssel. 1997. és 1998. között ügyvédjelölt volt, majd a Debreceni Városi Bíróságon 1998. és 2000. között bírósági fogalmazóként, illetve 2000. és 2004. között bírósági titkárként dolgozott. Bírói működését 2004. június 1-jén kezdte meg, 2010. február 1. napjától a Debreceni Törvényszékre, 2012. december 1-től pedig a Debreceni Ítélőtáblára nevezték ki bírónak. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszékének vezetője, habilitált doktor. A kodifikációs munkabizottságok, a minisztériumi szerkesztőbizottság, és az Országos Bírósági Hivatal által létesített munkacsoport tagjaként részt vesz a polgári- illetve a közigazgatási perrendtartási kodifikációs tevékenységben is. 2012. december 1-től pedig a Debreceni Ítélőtáblára nevezték ki bírónak, ahol 2016. július 1. óta a Polgári Kollégium vezetője.

 

X