MIÉRT JÖTT LÉTRE AZ EJA?

Az egészség megőrzéséhez szükséges ismeretek terjesztése, a helytelen életmódhoz kapcsolódó betegségek kialakulásának esélyeinek csökkentése, megelőzése a társadalom minél szélesebb körében. A már egészségügyi ellátásra szoruló krónikus betegek életkörülményeinek javítása, a betegségükről szóló tájékoztatás. Az egészségügyi dolgozók és a betegek jogainak …

Bővebben...

MED. ET JUR. FOLYÓIRAT

MED. ET JUR. FOLYÓIRAT Egészségügyi jogi szakmai folyóirat, 2010 óta jelenik meg negyedévente.

Bővebben...

Miért jött létre az EJA?

Az Egészség Joga Alapítvány 2006-ban jött létre, tevékenysége közhasznú. Amennyiben szeretné támogatni munkánkat kérjük, személyi jövedelem adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunknak. Adószámunk: 18713965-2-42.

(Részlet az alapító okiratból)

5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

A.) Az Alapítvány tartós közérdekű céljai:

Az alapító azzal a közérdekű céllal hozza létre az alapítványt, hogy a társadalom széles körében, az egészség megőrzéséhez javasolt életmód ismereteit terjessze, ezáltal a helytelen életmódhoz kapcsolódó betegségek kialakulásának esélyeit csökkentse, megelőzze. A már egészségügyi ellátásra szoruló krónikus betegek, életkörülményeinek javítása, a betegségükkel való együttélés megkönnyítése érdekében, a betegségükről szóló tájékoztatás adása, illetve az őket megillető betegjogok ismertetése.

Egy emberközpontúbb, hatékonyabban működő egészségügyi ellátás megteremtése érdekében az egészségügyi dolgozók és a betegek körében az egészségügyhöz kapcsolódó törvények, jogaik, kötelességeik ismertetése, tudatosítása.

B.) Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

 • ismeretterjesztő konferenciák szervezése és megrendezése
 • ismeretterjesztő kiadványok összeállítása, terjesztése
 • háttér tanulmányok készítése publikálása, kiadása (esti, periodikus kiadványok)
 • tudományos szimpóziumok, konferenciák szervezése, lebonyolítása
 • egészségügyi prevenciós programok szervezése, tartása
 • pályázatok kiírása
 • jogi tanácsadás

Továbbá az alapítvány az alapító okiratban meghatározott célja alapján, 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 3. számú mellékletében felsorolt alábbi tevékenységeket végzi:

 • kulturális tevékenység
 • foglalkozási csoportokat összefogó tevékenység
 • oktatási tevékenység
 • kutatási tevékenység
 • jogvédő tevékenység
 • egyéb

6. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

1. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
 • tudományos tevékenység, kutatás;
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

2. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja.

3. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

4. Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.

5. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.

6. Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

7. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.

8. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

Vissza

 

X