Az Egészség Joga Alapítvány számlázási adatai

Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.

Adószám: 18713965-2-42

Nyilvántartási szám: AM 2846

Bankszámlaszám (Unicredit Bank): 10918001-00000047-41250007

Postacím és titkárság: 4027 Debrecen, Füredi út 18.

Aláírásra jogosult személyek: Dr. Szabados György, Dr. Szabó András, Komjáthy Krisztina

Med. Et Jur. folyóirat akkreditált ISSN-száma: 2061-6619

A MEJ folyóirat az NMHH adatbázisban nyomtatott sajtótermékként nyilvántartásba van véve 2016.08.19. naptól, ezt megelőzően a 163/0236/4/2010-es határozat volt érvényben.

A folyóirat tartalma lektorált 2010-től folyamatosan.

 

Átláthatósági Nyilatkozat

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjának C alpontja alapján átlátható szervezetnek minősülünk.

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

  1. ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
  2. cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
  3. cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
X